DomovOBČINI SEVNICA IN VSEM ZASLUŽNIM ZA NOVO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V SEVNICI SE ISKRENO ZAHVALJUJEMODOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI NOGOMETNEGA KLUBA ŠPORTIKUM SEVNICA

Začenjajo se treningi nove sezone 2017/18.

Nogometni klub Športikum Sevnica letos uspešno vstopa že v 5. leto delovanja z najmlajšimi na področju velikega nogometa v Sevnici.

Med seboj smo povezali otroke in starše iz Sevnice, Boštanja, Tržišča in Šentjanža. Če bi bila želja, bi se lahko priključila tudi Krmelj in Blanca. Zaenkrat smo osredotočeni na delo z otroki, ki obiskujejo 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole.

V lanski sezoni se je število vadečih otrok v naši nogometni šoli gibalo okrog števila 100. So pa sposobnosti otrok in želje staršev različne, česar se dobro zavedamo in upoštevamo tudi pri načrtovanju treningov in tekem. Poskušamo pa čim večjemu številu otrok omogočiti doživljati lepote nogometne igre.

Že preteklo leto smo si postavili pomemben cilj, da otroci odigrajo čim več tekem z enako starimi nasprotniki oz. otroki s podobnim znanjem in sposobnostmi, ker lahko tako tudi najbolj napredujejo. Zato smo igrali še tekme po posameznih starostnih kategorijah do 8 let, do 9 let, do 10 let in do 11 let. V pretekli sezoni so otroci v okviru NK Športikum Sevnica odigrali skupaj 45 različnih turnirjev oz. tekem in s tem promovirali tudi šport sevniške občine. Podobno pričakujemo tudi v prihajajoči sezoni.

V prihajajoči sezoni se bomo ponovno osredotočili na nogometno delo v Sevnici, Boštanju, Tržišču, Šentjanžu z otroki od 1. do 5. razreda OŠ oz. do 11 let. Dolgoročni cilj je bil, da v sezoni 2017/2018 oblikujemo tudi vadbeno skupino za veliki nogomet do 13 let. Ko bo to mogoče in smiselno, bomo naredili tudi to nadgradnjo. 

Vabimo, da se nam pridružijo otroci, ki želijo trenirati v klubu velikega nogometa NK Športikum Sevnica. Vsakodnevno vlagamo energijo v delo z otroki in si želimo nenehnega napredka pri delu z mladimi. 

Izračunana cena programa vadbe nogometa za vadečega je 3.66 evrov na vadbo. Vadeči krijejo 3 evre na vadbo, če so prisotni na vadbi. Občina Sevnica za vadečega krije povprečno 0.66 evrov na vadbo.

Lahko se nam pridružijo tudi novi sodelavci, ki so željni dela z najmlajšimi, da skupaj uresničimo še več idej na področju nogometa v Občini Sevnica.